Carl Bloch – et online galleri af hans malerier

Min samling af fotos af malerier af Carl Bloch

Jeg samler på fotografier af den danske maler, Carl Blochs, værker. De billeder, du finder her på siden, er primært mine egne. Det er billeder, jeg har taget on-the-fly rundt omkring i kirker, på museer og andre steder.

Mine fotos af malerier og grafik af Carl Bloch er du velkommen til at bruge uden vederlag, så længe du blot angiver kilde eller linker til denne side.

Her er nogle af de billeder, du kan finde her på siden.

Christian II i fængslet i Sønderborg Slot, Carl Bloch

Kilde: Wikipedia, Creative Commons.

Carl Blochs storhed og fald

Carl Bloch (1834-1890) var en dansk billedkunster, der primært var kendt for sine oliemalerier.

Han nåede i samtid at blive den mest celebre billedkunstner i Danmark.

Hans stjerne dalede dog hurtigt efter sin død og i hans eftertid er hans omdømme blevet reduceret til parenteser og fodnoter.

Kunsthistorikere har ikke set mildt på ham, selvom flere af hans malerier i dag hører til de allermest kendte malerier i den danske befolknings bevidsthed.

Det er nok ikke nogen overdrivelse at sige, at de fleste danskere kender til Carl Blochs afbildning af Christian d. II i sit fangenskab på Sønderborg Slot. Endnu mere kendt er Romersk Osteria, som alle danskere har på nethinden, om de ved det eller ej.

Hvorfor Carl Bloch?

Jeg har ikke store ambitioner om af restituere Carl Blochs eftermæle. Han fortjener nogle af de hug han fået for hul patos, bagstræberisk stil og sentimentalitet. Alligevel er der gode værker både blandt nogle hans store lærreder og også blandt hans mindre kendte værker. Jeg er navnlig glad for hans  hans værker fra egnen omkring hans sommerhus ved Hellebæk.

Min interesse i Carl Bloch drejer sig dog ikke så meget om billeder. Den skyldes nok primært, at han er min tipoldefar, så jeg har altid været nysgerrig efter at komme ud i krogene i hans ouevre.

I familie med Carl Bloch

Carl Bloch har altid været tilstede i min familie. Han har været et tilbagevendende emne. Navnlig har vi pumpet min hedengangne mormor for informationer om ham.

Bølgerne har også ofte gået højt, når vi har diskuteret hans malerier. Jeg har ofte været den, der har været forbeholden over for kvaliteten af hans værk. Det har nok betydet, at jeg for at samle ammunition til min argumentation har været flittig i at samle eksempler ind på hans malerier.

På den måde har jeg efterhånden fået taget en del billeder af hans malerier, når jeg har været rundt på sightseeing. Det er dem, jeg nu gerne vil dele med andre.

Måneskin i Hellebæk - Carl Bloch

Måneskin i Hellebæk af Carl Bloch. Billedet blev for nylig solgt på en fransk auktion.

Kvaliteten af billederne

Nogle af billederne på denne side ville jeg ikke have publiceret, hvis det ikke var fordi, at jeg havde encyklopædiske ambitioner med mit online galleri.

Visse steder har lyset og rummene været nærmeste uegnede til fotos, med mindre man har tid og midler til at rydde rummene og lyssætte billederne fra bunden.

Det gælder for eksempel i Bedestuen, som ligger i tilknytning til Slotskirken på Frederiksborg Slot. Her hænger der ca. 20 malerier, der skildrer Kristi liv. Bedestuen regnes af mange for at være Carl Blochs hovedværk.

Jeg håber med tiden at få skiftet de dårligere fotografier ud. Indtil da – bær over med mig, fotografierne og Carl Bloch

Carl Bloch – et work-in-progress

Jeg er hverken helt eller halvt færdigt med mit blochske online galleri. Men jeg kan jo lige så godt få det publiceret, så det kan komme ud og få et liv.

Jeg har tænkt mig at knytte nogle ord til billederne hen ad vejen, som jeg får tid. Nogle gange er jeg meget lapidarisk i mine noter til billederne. Det beklager jeg.

Carl Blochs Bedestue

Den sparsomt oplyste Bedestue

Bedestuen eller bedekammeret er bagerst oppe på galleriet i Frederiksborg Slotskirke. Rummet var den kongelige families private gemak, hvorfra de kunne overvære gudstjenesterne i kirken.

Carl Blochs udsmykning består af 23 malerier. De er malet mellem 1865 og 1879.

Christian d. II. på Sønderborg Slot

Der eksisterer en sejlivet myte om, at Christian d. II.  sled en rille i gulvet i det tårn, han var indespærret i efter hans detronisering i 1536.

Det er ikke Carl Bloch, der har fundet på den historie, men det er ham, der har fået myten til at indprente sig i alles sind med sit uhyre kendte historiemaleri af den tilfangetagne Christian d. II i Sønderborg Slot.

Christian d. II på Frederiksborg Slot

Billedet hænger i dag på Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Det hænger over en kommode med tre miniaturebilleder skudt ind imellem . Billedet er dårligt belyst og ophængt i gennemgangsgang.

Det er svært for alvor at dykke ned i, hvordan Carl Bloch har ført sin pensel. Her i galleriet finder du et billede fundet på Wikipedia + nogle  af mine egne herunder et par detaljebilleder. Jeg er ikke overdreven stolt af billederne, men så mange detaljebilleder af det ca. 3 meter høj billede af Carl Bloch findes der heller ikke.

Flere billeder af Carl Bloch

Grafiske arbejder af Carl Bloch

Min mor arvede en del grafiske arbejder af Carl Bloch efter sin mor, Kirsten Clara Agga Cold (også kaldet for Giga).

Min mor, Jeannette Cold, og hendes to søskende delte billederne med sig. Efter sigende arvede det sammen Carl Blochs samlede produktion af grafiske arbejder. Det passer nok ikke helt. Der skulle være ca. 78 værker ialt.

Nå, men her er nogle snapsnots af de billeder, min mor ejer.

Portrætter af Carl Bloch

Her er nogle af billeder af Carl Bloch. De er alle i public domain.

Du skal være velkommen til at bruge dem på dit site (hvis du linker her til siden).

Vil du vide mere om rettigheder, så finder du for en del af billedernes vedkommende nærmere oplysninger i Det Kongelige Biblioteks Digitale Samlinger.