Carl Bloch – et online galleri af hans malerier

Min samling af fotos af malerier af Carl Bloch

Jeg samler på fotografier af den danske maler, Carl Blochs, værker. De billeder, du finder her på siden, er primært mine egne. Det er billeder, jeg har taget on-the-fly, rundt omkring i kirker og museer.

Mine fotos af malerier og grafik af Carl Bloch er du velkommen til at bruge uden vederlag, så længe du blot angiver kilde eller linker til denne side. Find dem her på siden:

Christian II i fængslet i Sønderborg Slot, Carl Bloch

Kilde: Wikipedia, Creative Commons.

Carl Blochs storhed og fald

Carl Bloch (1834-1890) var en dansk billedkunster, der primært var kendt for sine oliemalerier.

Han nåede i samtid at bliver den mest celebre billedkunstner i Danmark.

Hans stjerne dalede dog hurtigt efter sin død og i hans eftertid er hans omdømme blevet reduceret til parenteser og fodnoter.

Kunsthistorikere har ikke set mildt ned på ham, selvom flere af hans malerier i dag  hører til de allermest kendte malerier i den danske befolkning.

Det er nok ikke nogen overdrivelse, at de fleste danskere kender til Carl Blochs afbildning af Christian d. II i sit fangenskab på Sønderborg Slot. Endnu mere kendt er Romersk Osteria, som alle danskere har på nethinden, om de ved det eller ej.

Hvorfor Carl Bloch?

Jeg har ikke store ambitioner om af restituere Carl Blochs eftermæle. Han fortjener nogle af de hug han fået for hul patos, bagstræberisk stil og sentimentalitet. Alligevel er der gode værker både blandt nogle hans store lærreder og også blandt hans mindre kendte værke. Ikke mindst hans værker fra hans sommerhus ved Helledie.

Min interesse i Carl Bloch drejer sig dog ikke så meget om billeder. Den skyldes nok primært, at han er min tipoldefar, så jeg har altid været nysgerrig efter at komme ud i krogene af hans ouevre.

I familie med Carl Bloch

Carl Bloch har altid været tilstede i min familie. Han har været et tilbagevendende emne. Navnlig har vi pumpet min hedengangne mormor for informationer om ham.

Bølgerne har også ofte gået højt, når vi har diskuteret hans malerier. Jeg har ofte været den, der har været forbeholden over for kvaliteten af hans værk. Det har nok betydet, at jeg for at samle ammunition til min argumentation har været flittig i at samle eksempler ind på hans malerier.

På den måde har jeg efterhånden fået taget en del billeder af hans malerier, når jeg har været rundt på sightseeing. Dem vil jeg gerne dele med andre.

Måneskin i Hellebæk - Carl Bloch

Måneskin i Hellebæk af Carl Bloch. Billedet blev for nylig solgt på en fransk auktion.

Kvaliteten af billederne

Nogle af billederne på denne side, ville jeg ikke have publiceret, hvis det ikke var fordi, at jeg havde encyklopædiske ambitioner med mit online galleri. Nogle steder er lyset og rummene simpelthen nærmeste uegnede til fotos, med mindre man rydder rummene og lyssætter billederne fra bunden.

Det gælder for eksempel i Bedestuen, som ligger i tilknytning til Slotskirken på Frederiksborg Slot. Her hænger der ca. 20 malerier, der skildrer Kristi liv. Bedestuen regnes af mange for at være Carl Blochs hovedværk.

Jeg håber med tiden at få skiftet de dårligere fotografier ud. Indtil da – bær over med mig, fotografierne og Carl Bloch

Carl Bloch – et work-in-progress

Jeg er hverken helt eller halvt færdigt med mit blochske online galleri. Men jeg kan jo lige så godt få det publiceret, så det kan komme ud og få et liv. Jeg har tænkt mig at knytte nogle ord til billederne hen ad vejen, som jeg får tid. Nogle gange er jeg meget lapidarisk i mine noter til billederne. Det beklager jeg.

Carl Blochs Bedestue

Den sparsomt oplyste Bedestue

Bedestuen eller bedekammeret er bagerst oppe på galleriet i Frederiksborg Slotskirke. Rummet var den kongelige families private gemak, hvorfra de kunne overvære gudstjenesterne i kirken.

Carl Blochs udsmykning består af 23 malerier. De er malet mellem 1865 og 1879.

Christian d. II. på Sønderborg Slot

Der eksisterer en sejlivet myte om, at Christian d. II.  sled en rille i gulvet i det tårn, han var indespærret i efter hans detronisering i 1536.

Det er ikke Carl Bloch, der har fundet på den historie, men det er ham, der har fået myten til at indprente sig i alles sind med sit uhyre kendte historiemaleri af den tilfangetagne Christian d. II i Sønderborg Slot.

Christian d. II på Frederiksborg Slot

Billedet hænger i dag på Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød. Det hænger over en kommode med tre miniaturebilleder skudt ind imellem . Billedet er dårligt belyst og ophængt i gennemgangsgang.

Det er svært for alvor at dykke ned i, hvordan Carl Bloch har ført sin pensel. Her i galleriet finder du et billede fundet på Wikipedia + nogle  af mine egne herunder et par detaljebilleder. Jeg er ikke overdreven stolt af billederne, men så mange detaljebilleder af det ca. 3 meter høj billede af Carl Bloch findes der heller ikke.

Flere billeder af Carl Bloch